Iltapäivätoiminta

Japalo Oy:n iltapäivätoiminta


Japalo Oy:n tarkoituksena on tarjota lapsille turvallinen ja liikunnallinen iltapäivä koulun jälkeen. Jokainen lapsi otetaan huomioon yksilönä, mutta samalla kehitetään yhteistyötaitoja. Tuetaan lapsen kehitystä ja kasvua, luodaan turvallinen toimintaympäristö sekä tarjotaan sopivissa määrin liikuntaa ja lepoa. Iltapäivätoiminta tukee lapsen koulunkäyntiä ja oppimista, iltapäivätoiminnan avulla opitaan toimimaan yksin ja yhdessä; olemaan kaikkien kaveri, lasta rohkaistaan olemaan oma itsensä.
Japalo Oy panostaa lasten liikkumiseen ja yhteisöllisyyteen. Iltapäivätoiminnassa painotetaan yhteiseen toimintaan, kukaan lapsista ei jää yksin, vaan kaikille löytyy kaveri. Lapsille tarjotaan turvallinen, mukava, liikunnallinen ja hauska iltapäivätoiminta koulukavereiden ja ohjaajien kanssa. Iltapäivätoiminta on lapsen ohjattua vapaa-aikaa, meidän toiminnassa myös lapset pääsevät osallistumaan kuukausisuunnitelman tekemiseen. Yhdessä suunnittelemalla löytyy jokaiselle mieluista toimintaa ja opitaan ottamaan myös toiset huomioon. Liikkumisen ja erinäisten liikunnallisten aktiviteettien avulla on mahdollista opettaa ja auttaa tukemaan lapsen kehitystä yksilönä ja yhdessä. Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman mukaisesti, lapsi oppii ottamaan toiset huomioon, osoittamaan myötätuntoa, olemaan kärsivällinen, ottamaan vastuuta, osoittamaan kunnioitusta muita kohtaan sekä ympäristöään kohtaan, lapsen käsitys itsestä vahvistuu ja hän oppii terveen elämäntavan perusteita. Lapsi myös oppii hyviä tapoja toimimaan niiden mukaisesti.